Gebouwenbeheer


Info ontvangen

Uw huidige situatie

Na een verbruiksmeting en analyse van uw installaties bieden wij u een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Rekening houdend met uw initiële wensen stellen wij u een geschikt platvorm voor.

Overzicht verschillende technieken

We koppelen aan verlichtingsinstallaties, alarmsystemen, toegangscontrole, HVAC, enz. Ook specifieke gegevens capteren of opmeten is mogelijk.

Effectieve installatie

We zorgen dat alle nodige signalen opgehaald worden om uw gebouwen en installaties te beheren. Om dit uit te voeren installeren we merkonafhankelijk de meest geschikte hardware. Desgewenst houdt u via een visualisatiesysteem netjes het overzicht. Eventuele alarmen kunnen naar u of uw medewerkers worden doorgestuurd. Dit alles moet u uiteindelijk controle en een energiebesparing opleveren.